Dutch Desk

Vertrouw op onze Dutch Desk: Mandy van den Hurk

Een kort overzicht van onze diensten:

 • Belastingadvies: door onze kennis van de belastingwetten en de fiscale mogelijkheden, optimaliseren wij uw belastingzaken.
 • Financiële administratie: wij bieden ondersteuning bij de boekhouding, het opstellen van de jaarrekening en bij het opstellen van de belastingaangiften – zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteiten.
 • Loonadministratie: de maandelijkse verwerking van de salarissen van medewerkers, waarbij alle wettelijkse regelingen , aangevuld met CAO- en arbeidsrechtelijke zaken, nemen onze specialisten graag van u over.
 • Accountancy: van de accountantscontrole en due dligence, tot aan de interne controlesystemen in de onderneming, onze specialisten van de accountancy geven u zekerheid.
 • Corporate finance: verbetering van organisatiestructuren of digitaliseringsstrategiën, dit zijn slechts twee van onze aandachtspunten bij onze advisering. Ook advisering op het gebied van Strategie, Marktanalyses en het opstellen van budgetten hoort tot het omvangrijke werkveld van onze adviseurs corporate finance.
 • Financiële IT-dienstverlening: Een veilige en goed op uw eisen afgestelde IT is belangrijk voor een efficiënte werkomgeving, wij bieden passende oplossingen, zoals Cloudmogelijkheden en online boekhoudprogramma’s.

UNSERE LEISTUNGEN IM KURZEN ÜBERBLICK

 • Steuerberatung: Ihre steuerlichen Angelegenheiten gestalten wir optimal für Sie: durch unsere Detailkenntnisse der Materie und der Spielräume.
 • Rechnungswesen: Wir unterstützen Sie bei Ihrer Buchhaltung, Ihrem Jahresabschluss und Ihrer Steuererklärung – damit Sie volle Konzentration auf Ihr Kerngeschäft legen können.
 • Personalverrechnung: Die Abrechnung Ihrer Mitarbeiter mit allen rechtlichen Details bis hin zur Unterstützung bei Sozialversicherungsprüfungen übernehmen unsere Experten für Sie.
 • Wirtschaftsprüfung: Von der Prüfung Ihres Jahresabschlusses über Due Diligence bis hin zum internen Kontrollsystem geben wir Ihnen Sicherheit für Ihre Geschäftstätigkeit.
 • Unternehmensberatung: Organisationsverbesserungen oder Digitalisierungsstrategien sind nur zwei unserer Schwerpunkte unserer Beratung, auch Strategieberatung, Marktanalysen und Budgetplanung gehören zum umfangreichen Repertoire unserer Unternehmensberater.
 • IT-Services: Eine sichere und perfekt auf Ihre Anforderungen abgestimmte IT ist wichtig für effiziente Abläufe. Wir bieten von Cloudlösungen bis zu einem Onlinebuchhaltungstool die passenden Bausteine.
Blog post

Double progression reservation for double residence

This is Moore care.

Performing best support, personal and digital.

This is the new voice in global business

Incisive. Informative. Insightful.

Hoe kunnen we u helpen?